Takida

Publicerad den 1 december 2017

Nöjet är på vår sida att se Takida-medlemmarna åka Nilapulka. Takida med sångaren Robert Pettersson i fronten, som även hörs i Stiftelsen kan följas 

Facebook 

http://www.facebook.com/stiftelsenmusik och på 

https://www.facebook.com/#!/takidamusic