Nyhet - Serienummer

den 30 november 2017

Alla Nilapulkor har ett unikt serienummer inpräglat i laminatet.